Predici si cuvantari audio

Sinaxar

Newsletter Manastirea Partos

construimcatedrala.ro

În fiecare an, la 40 de zile după slăvita sărbătoare a Învierii, Biserica prăznuiește Înălțarea Domnului la Cer. Înălțarea lui Hristos întru slavă și șederea Sa de-a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumnezeiri a umanității Lui. Prin toate actele Sale, Întrupare, Moarte, Înviere, El a îndumnezeit treptat firea omenească pe care a asumat-o, iar prin Înălțare a transfigurat-o deplin. Datorită transfigurării supreme a trupului Său, Hristos poate deveni interior celor care cred în El. Înălțarea Domnului nu înseamnă retragerea Sa din creație, pentru că El continuă să fie prezent și lucrător prin Sfântul Duh.

 De asemenea în această zi se face și pomenirea eroilor neamului, a celor care s-au jertfit în decursul vremurilor pentru țară și neam, pentru adevăr, dreptate și demnitate. Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfinţită prin alte două hotărâri sinodale recente din anii 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească. Legea 379/2003, privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război a proclamat cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos – Ziua Eroilor, ca Sărbătoare Naţională a poporului român.

La mănăstirea noastră Înălțarea Domnului a fost prăznuită cu bucurie. După săvârșirea Sfintei Liturghii, s-a oficiat slujba parastasului pentru eroi în fața Monumentului de marmură închinat eroilor din Primul și Al doilea Război Mondial, aflat în fața incintei mănăstirești.