Predici si cuvantari audio

Sinaxar

Newsletter Manastirea Partos

construimcatedrala.ro

Adesea, în anii care au urmat de la reînființarea mănăstirii, la inițiativa părintelui stareț Varlaam Almăjanu, au fost organizate mai multe conferințe / întâlniri, în care știința s-a întâlnit și a dialogat cu teologia. Sunt cunoscute și apreciate conferințele medicale în care au fost abordate din punct de vedere medical și duhovnicesc, teme extrem de actuale și interesante: de exemplu Bolile sufletului și bolile trupului sau Moartea din perspectivă medicală și teologică etc. Au mai avut loc, de asemenea, în decursul timpului, întâlniri similare, chiar dacă nu de aceeași anvergură, cu profesor de istorie (de exemplu: Martirii închisorilor comuniste; sau Mănăstirea Partoșului – o coborâre în timp; sau Aspecte ale Revoluției din decembrie 1989), sau cu psihologi (Sufletul omenesc – drumul de la frământare la liniște) sau cu dascăli formatori ai elevilor (Modele de pedagogie creștină). Exemplele ar putea continua. Toate aceste activități au avut loc în Sala Christiana, a mănăstirii, multe dintre ele fiind organizate și cu sprijinul Asociației Semper Agape care susține inițiativele noastre.

Un loc aparte în cadrul acestor activități culturale îl au proiectele adresate elevilor și care au fost realizate în parteneriat cu instituțiile de învățământ din zonă sau din țară. E vorba fie de tabere, fie de inițiative de o zi, în care un număr mai mic sau mai mare de tineri elevi, însoțiți și coordonați de dascăli, au participat la un program complex și interesant în care se îmbină formarea duhovnicească cu activitățile în care își manifestă abilitățile sau cu cele în care petrec un timp plăcut și ziditor împreună. Sunt multe inițiativele acestea; amintim dintre ele: proiectul Iisus zâmbește copiilor (1 iunie; 3 ediții) și tabăra de 4 zile Ucenicie în câmpie (3 ediții), aceasta din urmă , realizată prin implicarea Asociației Învățătorilor din Banat.

Un loc aparte între aceste activități culturale îl deține frumoasa tradiție deja a concertelor corale de la Partoș care au loc atât în prag de sfintele sărbători ale Paștelui sau ale Crăciunului, cât și cu alte ocazii, în contextul unor evenimente. Concertele corale au loc în biserica mare a mânăstirii. Între cei care s-au perindat în decursul timpului în fața altarului vechii noastre mănăstiri, aducând prin cânt prinosul lor de mulțumire lui Dumnezeu și Sfântului Iosif și înălțând inimile credincioșilor, amintim: Corul Universității de Vest din Timișoara, dirijat de Pr. Prof. Nicolae Belean, Corala Lira din Timișoara, Corul parohiei Dacia din Timișoara, Corul parohiei Foeni, Corul Asociației Învățătorilor din Banat etc.

În cadrul anumitor evenimente culturale derulate la Sala Christiana, în anumite momente, au susținut micii recitaluri, diferite cvintete sau cvartete instrumentale, iar la anumite sărbători, procesiunile au fost acompaniate de muzică de fanfară, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la hramul mănăstirii în anul 2015, când a fost prezentă Fanfara Armatei din Timișoara și care, la finalul ceremoniilor a susținut în aer liber un frumos recital adecvat momentului.

În contextul prezentării inițiativelor culturale ale mănăstirii se mai pot aminti și atelierele de lucru, când, în contextul diverselor proiecte adresate elevilor de gimnaziu și liceu, aceștia, coordonați de profesori specialiști, fie au pictat icoane pe lemn sau pe sticlă (au existat cel puțin trei proiecte de sine cu pictura de icoane în anii ce au trecut, la care au participat mulți tineri), fie au sculptat, fie au lucrat produse de lut sau au compus eseuri și poezii; au existat și câteva serate literare în care a fost prezentată opera unor mari nume ale prozei sau poeziei românești și s-au citit fragmente din lucrările acestora. Nu de puține ori, în cadrul unor activități dedicate celor mici, în biblioteca mănăstirii, actori de la Teatrul Național din Timișoara au citit din poveștile clasice ale copilăriei.

Mai trebuie amintit și proiectul continuu O carte pentru Partoș, care-a stat la baza întemeierii bibliotecii noastre și care o susține constant și în prezent. Apropiații și pelerinii mănăstirii au fost rugați la fel ca și astăzi, ca atunci când pot și când simt să o facă, să aducă cu ei una sau mai multe cărți care să formeze biblioteca mănăstirii. Datorită acestui proiect și a implicării oamenilor cu inima mare, Biblioteca Marcu Muțiu are azi peste 8000 de volume adunate în trei săli și organizate pe categorii: literatură română și universală, teologie, istorie, critică literară, cultură generală.

Amintim de asemenea și faptul că mănăstirea acordat în anii ce-au trecut câteva burse școlare încurajând și ajutând la continuarea studiilor la Liceul din Deta sau la Universitatea din Timișoara câțiva elevi merituoși. Toate aceste proiecte sunt foarte importante pentru că mănăstirea de la Partoș a fost în decursul timpului nu doar un ales reper spiritual și de viață monahală, ci și unul cultural; amintim aici vechea școală de formare și pregătirea preoților și dascălilor din această parte de țară care a funcționat în chiliile mănăstirii în secolele 17-18.