Predici si cuvantari audio

Sinaxar

Newsletter Manastirea Partos

construimcatedrala.ro

1. BUCĂTĂRIA PE ROȚI

Prin acest proiect sunt susținute 15 case asistate social de mănăstirea noastră și care sunt formate fie din persoane singure, fie din familii numeroase sau cu mulți copii. Lor li se asigură hrană și alimente săptămânal. Mai mult decât atât, în pragul marilor sărbători și cu alte multe ocazii li se oferă pachete generoase de alimente și produse igienico-sanitare de care să se folosească o perioadă mai îndelungată de timp. Totodată, persoanele care sunt bolnave sunt evaluate și urmărite periodic de către medicii noștri și sunt ajutate în obținerea medicamentelor de care au nevoie.

Cele mai neajutorate familii au primit de câțiva ani încoace și provizii de lemne pentru a depăși mai ușor frigul iernii. Periodic se organizează și colecte de haine de care mai apoi se bucură toate aceste persoane. Amintim faptul că acest proiect funcționează de aproximativ șase ani și este realizat cu sprijinul și implicarea concretă a multor persoane și familii de bunăvoință apropiate mănăstirii noastre.

Numărul total al destinatarilor acestui larg proiect este de 45 de persoane. Spre toți încercăm să îndreptăm dragostea și atenția noastră și să-i ajutăm nu doar cu prezența și sfatul nostru, ci mai ales cu fapta noastră concretă. De curând, periodic, pachete cu alimente și alte produse de necesitate domestică ajung și la mai multe familii nevoiașe din comunitățile învecinate.

Mai trebuie să precizăm că, pentru o mai bună și mai eficientă împlinire a lucrării filantropice cu aceste familii, s-au creat, la inițiativa starețului mănăstirii, legături particulare între aceste case/familii și persoane și familii din Timișoara. Aceștia din urmă urmăresc pe cei încredințați mai de aproape, fiind atenți la nevoile lor și acordându-le ajutor specific atunci când e cazul. Amintim și faptul că pentru astfel de familii (cu precădere pentru cele de rromi) s-a săvârșit Taina Botezului de nenumărate ori, aceștia intrând, înainte de orice, într-o normalitate duhovnicească. Au fost și situații în care, direcția socială și filantropică a lucrării Mănăstirii a sprijinit din toate punctele de vedere înmormântarea persoanelor nevoiașe.

Din rațiuni practice denumirea acestui proiect a rămas Bucătăria pe roți, grija pentru hrana oamenilor necăjiți fiind începutul. El acum cuprinde o gamă mult mai mare de servicii sociale.

2.  PAȘI ÎMPREUNĂ

În localitatea Partoș există și o minoritate de etnie rromă. Acest proiect este îndreptat înspre copiii proveniți din aceste familii și urmărește formarea și educarea lor din toate punctele de vedere, pentru o autentică integrare și implicare în viața comunității locale. Proiectul cuprinde 15 copii rromi și este, de fapt, o școală de sâmbătă în care participanții sunt inițiați de către dascăli în tainele credinței creștine, învață să citească și să scrie, iar prin activități specifice deprind norme de comportament adecvat și dezvoltă sau cultivă diverse abilități practice. Există un timp de gustare, dar și unul de joaca. Marea majoritatea familiilor de rromi sunt cuprinse și în Bucătăria pe roți.

Proiectul se derulează de patru ani (cu o pauză de câteva luni în anul 2015).

3. DARURILE BUCURIEI

Proiectul acesta se derulează la fiecare final de an, în luna decembrie, cât mai aproape de sărbătoarea Nașterii Domnului, când în cadrul unui program artistic adecvat momentului calendaristic, sunt oferite unui număr mare de copii cadouri care să îi bucure și să le recompenseze atenția, ascultarea și munca de peste ani.

Momentul este pregătit cu câteva săptămâni înainte. Sunt cuprinși în acest proiect al bucuriei toți copiii și tinerii până în 16 ani din localitatea Partoș, mai multe clase din Școala Generală din comuna Banloc, precum și copiii familiilor care cercetează cu regularitate mănăstirea noastră. Numărul total de pachete pregătite în ultimii ani a fost de 120. Ele au fost mereu foarte generoase și au fost pregătite în funcție de vârstele destinatarilor. La realizarea lor și-au dat concursul oameni de bunăvoință, firme, fundații, precum și mănăstirea noastră.

Cadourile au fost pregătite cu câteva zile înainte de a fi oferite de către personalul mănăstirii și cadrele didactice de la școala din Banloc. Ele au constat din dulciuri, fructe, hăinuțe, jocuri, jucării, rechizite școlare, produse igienico-sanitare și au produs mereu multă bucurie în inimile copiilor.

În anul 2015 s-a reușit o extindere mai semnificativă a proiectului și în localitatea Banloc. Cu sprijinul unei firme din Timișoara, în colaborare cu conducerea Școlii Generale din comună și a Primăriei Banloc, s-a creat un al doilea astfel de moment, tot în luna decembrie, în cadrul castelului din Banloc, unde 60 de copii provenind din familii defavorizate, au primit astfel de cadouri.

Bucuria și entuziasmul acestor clipe sunt unice și formează o „prefață” frumoasă la marele praznic al dumnezeieștii bucurii: Nașterea Domnului Iisus Hristos.

4. SPĂLĂTORIA SOCIALĂ

Este un proiect realizat la inițiativa unor persoane apropiate mănăstirii și făcut posibil prin grija domnului primar Toța Cornel. El vine în întâmpinarea bătrânilor singuri cărora le este foarte greu să își spele singuri rufele, perdelele, așternuturile etc. De la aceștia se colectează de două ori pe lună cele mai sus amintite și în câteva zile le sunt returnate curate și călcate. Proiectul se adresează și familiilor sărace, cu mulți copii, care aici, sub supraveghere, își pot îngrijii hainele, deprinzându-se astfel cu curățenia și igiena. Persoanelor singure și neputincioase li se asigură și curățenie la domiciliu.

Pentru împlinirea acestui serviciu, în cadrul Centrului Social a fost amenajată o sală în care funcționează mai multe mașini de spălat.

5. DA! PENTRU SCOALĂ – INVESTESC ÎNȚELEPT ÎN VIITORUL MEU

Acest proiect va fi demarat la sfârșitul lunii martie a anului 2016. El se adresează deopotrivă tuturor copiilor din localitatea Partoș care doresc să fie asistați și ajutați de către dascăli competenți în procesul de învățare pentru rezultate mai bune și chiar performanțe la învățătură. Proiectul este un câștig atât pentru Școala din Banloc, întrucât susține și consolidează activitatea sa didactică, contribuind la ridicarea nivelului de pregătire al elevilor, dar și pentru familiile acestora, foarte mulți părinți fiind neputincioși în a ține pasul cu exigentele actuale ale procesului de învățământ.

În mod concret, cu acordul părinților și în legătură strânsă cu dascălii de la clasă, copiii din Partoș (ciclul primar și gimnazial) au oportunitatea de a fi ajutați în pregătirea temelor și învățarea lecțiilor pentru a doua zi, de doamne profesoare competente. Proiectul se derulează în după amiezii le zilelor de luni, marți, miercuri și joi în sala Christiana Centrului Social. Tinerii sunt recompensați și impulsionați cu excursii și drumeții periodice, precum și prin achiziționarea de rechizite școlare atât la început de an, cât și oridecâte ori este nevoie.

E o șansă extraordinară pentru acești copii, ca îngrijindu-se cu mult mai multă atenție și cu un ajutor special de responsabilitățile față de școală, să poată investi realist în viitorul lor. Este în discuție acum și posibilitatea de a organiza cu elevii localității, cu regularitate, meditații la materiile importante în vederea obținerii unor rezultate bune la examenele pe care le au de susținut atât la finalul ciclului primar cat și a celui gimnazial.

Proiectul este sprijinit și susținut de Asociația Semper Agape și de mănăstirea noastră.