Predici si cuvantari audio

Sinaxar

Newsletter Manastirea Partos

construimcatedrala.ro

ȘCOALA DE DUMINICĂ

După o mică pauză după încheierea Sfintei Liturghii, apropiații mănăstirii și toți cei care vor să adâncească Cuvântul lui Dumnezeu, participă la așa numita Școală de duminică. Practic, e vorba de o întâlnire cu starețul mănăstirii în care acesta fie dezbate teme legate de pericopa evanghelică citată în cadrul Sfintei Liturghii, fie teme cu specific social sau referitoare la aspecte ale vieții duhovnicești pentru a veni în întâmpinarea căutărilor și sprijinirea credincioșilor din toate punctele de vedere. Cuvântul se încheie cu un moment de rugăciune.

CURSURI BIBLICE ȘI DE SPIRITUALITATE

De mai bine de șase ani, în zilele de marți și vineri sunt organizate cursuri de exegeză biblică și de spiritualitate cu cei care participă constant la rânduiala liturgică a mănăstirii. Dorim ca nu doar obștea în formare ci și comunitatea credincioșilor atașați sufletește de Partoș (familia duhovnicească), să fie o comunitate înțelegătoare, bine catehizată și în același timp trăitoare în adevăr, în autenticul duh al ortodoxiei noastre.

În tot acest interval de timp, la partea biblică s-au făcut exegeze la următoarele cărți biblice: Evanghelia după Ioan și Marcu, Faptele Apostolilor, Facere, Epistolele 1, 2, 3 Ioan, Epistola către Romani; s-a prezentat pe larg, o lungă perioadă de timp, „Chipul evanghelic al Mântuitorului Hristos”, iar la spiritualitate, expuneri despre treptele vieții spirituale, despre patimi și virtuți, despre alcătuirea sufletului; s-au făcut și tâlcuiri la Filocalie.

De asemenea, odată la câteva săptămâni în cadrul unor întâlniri speciale, sunt prezentate pe înțelesul tuturor principalele învățături de credință pornind de la textul Simbolului Niceo-Constantinopolitan.

În vremuri așa de tulburi cum sunt vremurile pe care le trăim, este atât de important să existe comunități vii în care cuvântul lui Dumnezeu și învățătura de credință a Bisericii să fie împărtășite, cunoscute și trăite de către toți membrii lor.

CATEHEZA COPIILOR; PROIECTUL LÂNGĂ INIMA LUI IISUS

În fiecare duminică după-amiaza, la Sala Christiana a mănăstirii, are loc cateheza copiilor, atât a celor din localitatea Partoș, cât și a celor care vin din afara localității însoțiți de familiile lor la programul duminical al mănăstirii noastre. Prin cuvânt și joc copiii sunt inițiați în cunoașterea Scripturii și a vieții Bisericii. Preocuparea pentru ei este foarte importantă întrucât ei sunt credincioșii de mâine, cei care vor purta stindardul credinței prin vremurile care vor veni.

PASTORAȚIA FAMILIILOR ȘI A PERSOANELOR CU VOCAȚII; PROIECTUL PENTRU O FAMILIE LÂNGĂ INIMA LUI DUMNEZEU

Începând cu anul 2016 se organizează cu regularitate, pe durata unei zile, întâlniri restrânse la care participă membrii a două sau trei familii; cei implicați participă la Sfânta Liturghie, se roagă împreună, dezbat împreună cu părintele stareț și cu alți invitați teme legate de viața de familie, darurile ei, dar și provocările ei în lumea de azi, prezintă mici expuneri care apoi sunt discutate. Se dezbat teme care îi frământă pe membrii respectivelor familii.

Se organizează apoi întâlniri speciale cu persoanele divorțate, cu cele care au trecut prin decesul unuia din membrii, dar și cu persoanele cu vocații speciale, cum ar fi teologii -  persoanele care se pregătesc pentru preoție, cei care trăiesc singuri sau cei care doresc să trăiască viața monahală.

Viețuirea în Hristos se articulează de fiecare dată într-un context social anume. Viața fiecărui om e una specială, are particularitățile ei, e o istorie ea însăși. Trebuie să ne îngrijim de diferitele situații sociale în care trăiesc confrații noștri pentru ca, fiecare, bine rânduindu-le pe toate, să poată trăi cu încredere, liniște și bucurie viața lor duhovnicească. Mediul și situația specială de viață a fiecăruia e extrem de importantă atât din punct de vedere pastoral, cât și duhovnicesc.