Predici si cuvantari audio

Sinaxar

Newsletter Manastirea Partos

construimcatedrala.ro

Ridicarea, în cadrul incintei mănăstirești, a unui corp de clădire nou care să adăpostească trapeza și chiliile viețuitorii lor, precum și unele spații administrative, este o necesitate.

Actuala casă monahală (fosta casă parohială) este nu doar inadecvată dar și neputincioasă în a face față noilor situații. De aceea, s-a decis proiectarea unui nou corp de clădire care să răspundă noilor cerințe. Sarcina aceasta a revenit firmei de arhitectură Studio ARCA din Timișoara, respectiv domnilor arhitecți Radu Golumba și Mădălin Iftimescu. Proiectul a primit aviz favorabil din partea Direcției Generale Juridice și Patrimoniu Cultural a Ministerului Culturii, la data de 18.03.2015 (aviz nr. 96/ZP/2015) iar în urma binecuvântării Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului și a primirii autorizației de construcție nr. 8/9.11.2015, emisă de Primăria comunei Banloc, s-a procedat la demararea lucrărilor de construcție, în luna decembrie a anului 2015.

Aceste lucrări sunt împlinite de către firma Werk MB Construct din Timișoara și realizarea lor este posibilă datorită implicării și ajutorului acordat de către credincioșii atașați de viața mănăstirii noastre și de către alți oameni de bunăvoință. Se nădăjduiește ca această lucrare se poate fi împlinită până la finalul anului în curs.

Construcția va cuprinde în spațiile de la parter: trapeza, bucătăria, spații de protocol și administrative, ateliere, spații de depozitare și grupuri sanitare, iar la etaj chilii și grupuri sanitare. Un mic paraclis nu va încheia în partea de răsărit întreaga clădire.

Estetic, clădirea nouă își propune să aibă o imagine simplă, atât la nivel volumetric cât și la nivelul detaliilor de pe fațade, pentru a nu concura cu cele două edificii de valoare istorică. Ea se va încadra armonios în peisajul incintei mănăstirești, va prelua elemente de la ambele biserici, și se va așeza într-o inspirată poziție de reverență, prin modul în care e concepută, față de cele două locașuri de cult cu valoare istorică. Mai exact, arhitectura fațadelor face trimiteri atât către arhitectura barocă a bisericii mari, printr-un portic cu arce interpretate baroc, cât și la arhitectura medievală a paraclisului, prin cursiva joasă de la etaj, cu stâlpi din lemn, o cornișă prelungită și o șarpantă acoperită cu șindrilă. Volumetric clădirea este un corp alungit, construită paralel cu latura sudică a incintei.

Se intenționează ca într-un viitor apropiat să se refacă și gardul de pe latura nordică a incintei, după modelul celui deja existent, să se execute lucrări de protejarea bisericii mari și în urma încheierii construcției corpului de chilii, să se reamenajeze și incinta.

Dorind ca prin aceste lucrări să redăm măcar o fărâmă din frumusețea de altădată a locului și să ne arătăm recunoștință pentru cel care de atâta vreme, cu nespusă dragoste, ocrotește Sfânta noastră mitropolie – Sfântul Iosif cel Nou. Toate aceste frumoase întreprinderi se pot continua și împlini, avându-vă și pe dumneavoastră aproape, ca sprijin și ajutor.

Donează online prin cardDonează online prin SMS