Predici si cuvantari audio

Sinaxar

Newsletter Manastirea Partos

construimcatedrala.ro

Concertul a avut loc în seara zilei de 31 Mai 2017, în incinta mănăstirii, în prezența unei numeroase și distinse audiențe.

Ultimele 7 cuvinte pe cruce, de Haydn, a fost scrisă special pentru Săptămîna Sfântă; a luat naştere pentru a exprima prin muzică, suferința, durerea, agonia lui Hristos pe cruce.Lucrarea a fost comandată lui Joseph Haydn, în 1787, de către episcopul de Andalusia, Spania, pentru a fi interpretată în catedrală chiar în Vinerea Mare. Compozitorul reuşeşte să exprime prin muzică starea sufletească a lui Iisus, să transmită prin note durerea, agonia, lacrimile, sângele... Prin succesiunea fragmentelor celor șapte sonate, precedate fiecare de un scurt comentariu, cele 4 instrumente de coarde, reuşesc să emoționeze şi pe ascultătorul mai puțin obişnuit. Compoziţia lui Haydn cuprinde așadar şapte meditaţii muzicale pe tema ultimelor cuvinte rostite de Mântuitorul Iisus Hristos pe Cruce, redate de cele patru Evanghelii.

La finalul concertului a luat cuvântul părintele Ionel Popescu, vicar eparhial, care a vorbit despre semnificația Patimilor Domnului în iconomia mântuirii. A felicitat de asemenea organizatorii pentru reușita întregului festival, transmițând tuturor binecuvântarea Părintelui Mitropolit Ioan al Banatului.

Acest eveniment a marcat încheierea Festivalului Zilelor Artei Sacre din acest an.

Quartetul este alcatuit din muzicieni de diferite naționalităti, recunoscuți pe scenele de concert:

Violina 1 – Ioan Bic, fost Concertmaistru al Orchestrei  Filarmonice din Dortmund si membru fondator al Quartetului MESSIAEN.
Violina 2 –  Sz-Han Liu (Taiwan) cea mai tânără componentă a formației a studiat la Accademia de Muzică din Taipei, apoi la Düsseldorf și actualmente este masterandă la Facultatea de Muzică din Timişoara.
Violă – Lucian Petrila,  cunoscut muzician cu o bogată activitate atât în orchestra Filarmonicii Banatul, cât şi în muzica de cameră şi solo.
Violoncel – Alexandra Guțu, solistă apreciată în Romania şi în întreaga lume, cu o bogată activitate şi în muzica de cameră.

Colaborarea dintre cei patru muzicieni, experiența, sensibilitatea şi rigoarea, pun amprenta şi sunt garanția unei reuşite de înalt nivel.

Repertoriu:

1. Când au ajuns la locul numit "al Căpățânii”, L-au răstignit cu alți doi răufăcători, unul de-a dreapta și altul de-a stânga. Hristos spune: „Tată iartă-i, că nu ştiu ce fac!"

"PATER, DIMITTE ILLIS, NON ENIM SCIUNT, QUID FACIUNT"

2. Un răufăcător insultă pe Iisus: "Dacă eşti tu Hristosul, mântuiește-Te pe Tine Însuți şi mântuiește-ne şi pe noi". Celălalt însă spune: "Nu te temi de Dumnezeu Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în Împărăția Ta” iar Hristos răspunde: "Amin, zic ție: astăzi vei fi cu Mine în Rai!"

”AMEN DICO TIBI: HODIE MECUM ERIS IN PARADISO”

3. Stăteau aproape de Cruce, mama sa, sora mamei Sale și celelalte femei. Domnul spune mamei "Femeie, iată, fiul tău" iar ucenicului, "iată, mama ta”

”MULIER, ECCE FILIUS TUUS, ET TU, ECCE MATER TUA"

4. De la mijlocul zilei, s-a făcut întuneric peste tot pămîntul... Hristos a strigat: ”Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce m-ai părăsit?"

”ELI, ELI, LAMA ASABTHANI?"

5. Apoi Hristos, ştiind că toate au fost împlinite, a strigat: ”Mi-e sete!”

”SITIO”

6. După ce Hristos primeşte oțetul, spune: ”Săvârșitu-s-a!”

”CONSUMATUM EST”

7. Soarele s-a întunecat, catapeteasma templului s-a rupt.. Iisus a strigat: ”Tată, în mîinile Tale îmi încredințez duhul Meu.”

”PATER! IN MANUS TUAS COMMENDO SPIRITUM MEUM.”